• da
  • fi
  • nb
  • sv
  • emty
  • en
  • nl
  • de
  • be

  «Göteborgs Stad Park- och naturförvaltning söker alltid att hitta den bästa teknologin för våra invånare och miljön, och vi måste alltid kunna försvara vårt val med en acceptabel prisnivå.
  Hetskum blev mycket dyrt att använda och kapaciteten var för låg. Därför har vi gått över till att använda endast varmt vatten som ger samma resultat till ett betydlig lägre pris. Ett annat plus är att denna metod även har högre kapacitet».

  Olle Dahlin
  Utvecklingsledare
  Park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad

  image001

   

  Heatweed Technologies tilbyr Europas ledende teknologi- og maskinløsninger innen kjemikaliefri ugresskontroll for det offentlige og private næringsliv.

  Gjennom vårt Maskin & Metode®-program optimaliserer vi våre kunders drift med markedets høyeste maskinelle kapasitet og de mest miljøriktige og kostnadseffektive løsningene.

  Vi har mer enn 30 års erfaring med ugresskontroll, og har de senere årene spesialisert oss på kjemikaliefri ugressbekjempelse. Våre kunder jobber i urbane områder, i parker, på lekeplasser, i boligområder, langs sjøer og vannveier, i nasjonalparker og langs veinettet.

  Heatweed Technologies har i tillegg utviklet effektive, kjemikaliefrie løsninger for frukt- og bærdyrkere, planteskoler og juletreprodusenter.

  Vi er pådrivere overfor beslutningstakere for utvikling av miljøriktige løsninger.

  I tillegg driver vi egen produktutvikling og har også produksjon i Norge for utvalgte segmenter innen landbruk.

  I samsvar med EUs «Natura 2000»- program og Naturmangfoldsloven har vi også utviklet løsninger for bekjempning av enkelte uønskede, invaderende arter.

   

  Copyright 2014 • HEATWEED TECHNOLOGIES Logg Inn
  MENU